ZŁOTORYJA - JAWOR - AUTOSTRADA - WROCŁAW

Złotoryja, Szpital

poniedziałek – piątek
4:56, 5:56, 8:06, 9:31, 12:21, 15:16, 17:26
sobota, niedziela
5:56, 15:16, 17:26

Złotoryja, Pl. Reymonta - ZOK

poniedziałek – piątek
4:57, 5:57, 8:07, 9:32, 12:22, 15:17, 17:27
sobota, niedziela
5:57, 15:17, 17:27

Złotoryja, Krótka

poniedziałek – piątek
4:59, 5:59, 8:09, 9:34, 12:24, 15:19, 17:29
sobota, niedziela
5:59, 15:19, 17:29

Złotoryja, Legnicka - Basen

poniedziałek – piątek
5:00, 6:00, 8:10, 9:35, 12:25, 15:20, 17:30
sobota, niedziela
6:00, 15:20, 17:30

Złotoryja, Legnicka - Inkobud

poniedziałek – piątek
5:02, 6:02, 8:12, 9:37, 12:27, 15:22, 17:32
sobota, niedziela
6:02, 15:22, 17:32

Złotoryja, Legnicka - Kopacz

poniedziałek – piątek
5:03, 6:03, 8:13, 9:38, 12:28, 15:23, 17:33
sobota, niedziela
6:03, 15:23, 17:33

Kozów

poniedziałek – piątek
5:05, 6:05, 8:15, 9:40, 12:30, 15:25, 17:35
sobota, niedziela
6:05, 15:25, 17:35

Rokitnica

poniedziałek – piątek
5:07, 6:07, 8:17, 9:42, 12:32, 15:27, 17:37
sobota, niedziela
6:07, 15:27, 17:37

Łaźniczki

poniedziałek – piątek
5:10, 6:10, 8:20, 9:45, 12:35, 15:30, 17:40
sobota, niedziela
6:10, 15:30, 17:40

Łaźniki

poniedziałek – piątek
5:12, 6:12, 8:22, 9:47, 12:37, 15:32, 17:42
sobota, niedziela
6:12, 15:32, 17:42

Sichów

poniedziałek – piątek
5:16, 6:16, 8:26, 9:51, 12:41, 15:36, 17:46
sobota, niedziela
6:16, 15:36, 17:46

Chroślice

poniedziałek – piątek
5:19, 6:19, 8:29, 9:54, 12:44, 15:39, 17:49
sobota, niedziela
6:19, 15:39, 17:49

Męcinka

poniedziałek – piątek
8:32, 9:57

Piotrowice

poniedziałek – piątek
5:24, 6:24, 8:35, 10:00, 12:49, 15:44, 17:54
sobota, niedziela
6:24, 15:44, 17:54

Jawor, Limanowskiego

poniedziałek – piątek
5:27, 6:27, 8:38, 10:03, 12:52, 15:47, 17:57
sobota, niedziela
6:27, 15:47, 17:57

Jawor, Plac Zamkowy

poniedziałek – piątek
5:30, 6:30, 8:40, 10:05, 12:55, 15:49, 18:00
sobota, niedziela
6:30, 15:49, 18:00

Jawor, Wyszyńskiego CZAR

poniedziałek – piątek
5:31, 6:31, 8:41, 10:06, 12:56, 15:50, 18:01
sobota, niedziela
6:31, 15:50, 18:01

Jawor, Wyszyńskiego

poniedziałek – piątek
5:32, 6:32, 8:42, 10:07, 12:57, 15:51, 18:02
sobota, niedziela
6:32, 15:51, 18:02

Jawor, Wrocławska - ZSZ

poniedziałek – piątek
5:34, 6:34, 8:44, 10:09, 12:59, 15:53, 18:04
sobota, niedziela
6:34, 15:53, 18:04

Grzegorzów

poniedziałek – piątek
5:37, 6:37, 8:47, 10:12, 13:02, 15:56, 18:07
sobota, niedziela
6:37, 15:56, 18:07

Luboradz

poniedziałek – piątek
5:40, 6:40, 8:50, 10:15, 13:05, 15:59, 18:10
sobota, niedziela
6:40, 15:59, 18:10

Marcinowice

poniedziałek – piątek
5:42, 6:42, 8:52, 10:17, 13:07, 16:01, 18:12
sobota, niedziela
6:42, 16:01, 18:12

Księżyce

poniedziałek – piątek
5:45, 6:45, 8:55, 10:20, 13:10, 16:04, 18:15
sobota, niedziela
6:45, 16:04, 18:15

Jenków

poniedziałek – piątek
5:48, 6:48, 8:58, 10:23, 13:13, 16:07, 18:18
sobota, niedziela
6:48, 16:07, 18:18

Bielany

poniedziałek – piątek
5:51, 6:51, 9:01, 10:26, 13:16, 16:10, 18:21
sobota, niedziela
6:51, 16:10, 18:21

Budziszów Wielki

poniedziałek – piątek
5:53, 10:28
sobota, niedziela
16:12

Wrocław, Hallera

poniedziałek – piatek
6:29, 7:30, 9:40, 11:07, 13:55, 16:49, 19:00
sobota, niedziela
7:30, 16:49, 19:00

Wrocław, Ślężna UE

poniedziałek – piątek
6:37, 7:37, 9:47, 11:14, 14:02, 16:56, 19:07
sobota, niedziela
7:37, 16:56, 19:07

Wrocław, Dawida

poniedziałek – piątek
6:42, 7:42, 9:52, 11:29, 14:07, 17:01, 19:12


sobota, niedziela
7:42, 17:01, 19:12

WROCŁAW - AUTOSTRADA - JAWOR - ZŁOTORYJA

Wrocław, Dawida

poniedziałek – piątek
6:00, 6:50, 8:10, 12:00, 14:40, 16:30, 17:30
sobota, niedziela
8:10, 15:30, 17:30

Wrocław, Powstańców Śl.

poniedziałek – piątek
6:09, 6:59, 8:19, 12:09, 14:49, 16:39, 17:39
sobota, niedziela
8:19, 15:39, 17:39

Budziszów Wielki

poniedziałek – piątek
7:35, 8:55, 15:25
sobota, niedziela
8:55, 16:15

Bielany

poniedziałek – piątek
6:45, 7:37, 8:57, 12:45, 15:27, 17:15, 18:15
sobota, niedziela
8:57, 16:17, 18:15

Jenków

poniedziałek – piątek
6:48, 7:40, 9:00, 12:48, 15:30, 17:18, 18:18
sobota, niedziela
9:00, 16:20, 18:18

Księżyce

poniedziałek – piątek
6:51, 7:43, 9:03, 12:51, 15:33, 17:21, 18:21
sobota, niedziela
9:03, 16:23, 18:21

Marcinowice

poniedziałek – piątek
6:54, 7:46, 9:06, 12:54, 15:36, 17:24, 18:24
sobota, niedziela
9:06, 16:26, 18:24

Luboradz

poniedziałek – piątek
6:56, 7:48, 9:08, 12:56, 15:38, 17:26, 18:26
sobota, niedziela
9:08, 16:28, 18:26

Grzegorzów

poniedziałek – piątek
6:59, 7:51, 9:11, 12:59, 15:41, 17:29, 18:29
sobota, niedziela
9:11, 16:31, 18:29

Jawor, Wrocławska - ZSZ

poniedziałek – piątek
7:02, 7:53, 9:13, 13:01, 15:43, 17:31,18:32
sobota, niedziela
9:13, 16:33, 18:32

Jawor, Wyszyńskiego

poniedziałek – piątek
7:04, 7:56, 9:16, 13:04, 15:46, 17:34, 18:34
sobota, niedziela
9:16, 16:36, 18:34

Jawor, Wyszyńskiego CZAR

poniedziałek – piątek
7:05, 7:57, 9:17, 13:05, 15:47, 17:35, 18:35
sobota, niedziela
9:17, 16:37, 18:35

Jawor, Plac Zamkowy

poniedziałek – piątek
7:06, 7:58, 9:18, 13:06, 15:48, 17:36, 18:36
sobota, niedziela
9:18, 16:38, 18:36

Jawor, Limanowskiego

poniedziałek – piątek
7:08, 7:59, 9:17, 13:07, 15:50, 17:37, 18:38
sobota, niedziela
9:19, 16:39, 18:38

Piotrowice

poniedziałek – piątek
7:11, 8:02, 9:20, 13:10, 15:53, 17:40, 18:41
sobota, niedziela
9:22, 16:42, 18:41

Męcinka

poniedziałek – piątek
7:14, 15:56

Chroślice

poniedziałek – piątek
7:17, 8:07, 9:25, 13:15, 15:58, 17:45, 18:46
sobota, niedziela
9:27, 16:47, 18:46

Sichów

poniedziałek – piątek
7:20, 8:10, 9:28, 13:18, 16:01, 17:48, 18:49
sobota, niedziela
9:30, 16:50, 18:49

Łaźniki

poniedziałek – piątek
7:24, 8:14, 9:32, 13:22, 16:05, 17:52, 18:53
sobota, niedziela
9:34, 16:54, 18:53

Łaźniczki

poniedziałek – piątek
7:26, 8:16, 9:34, 13:24, 16:07, 17:54, 18:55
sobota, niedziela
9:36, 16:56, 18:55

Rokitnica

poniedziałek – piątek
7:29, 8:19, 9:37, 13:27, 16:10, 17:57, 18:58
sobota, niedziela
9:39, 16:59, 18:58

Kozów

poniedziałek – piątek
7:31, 8:21, 9:39, 13:29, 16:12, 17:59, 19:00
sobota, niedziela
9:41, 17:01, 19:00

Złotoryja, Legnicka - Kopacz

poniedziałek – piątek
7:33, 8:23, 9:41, 13:31, 16;14, 18:01, 19:02
sobota, niedziela
9:43, 17:03, 19:02

Złotoryja, Legnicka - Inkobud

poniedziałek – piątek
7:34, 8:24, 9:42, 13:32, 16:15, 18:05, 19:03
sobota, niedziela
9:44, 17:04, 19:03

Złotoryja, Legnicka - Basen

poniedziałek – piątek
7:36, 8:26, 9:44, 13:34, 16:17, 18:04, 19:05
sobota, niedziela
9:46, 17:06, 19:05

Złotoryja, Krótka

poniedziałek – piątek
7:37, 8:27, 9:45, 13:35, 16:18, 18:05, 19:06
sobota, niedziela
9:47, 17:07, 19:06

Złotoryja, pl. Reymonta ZOK

poniedziałek – piątek
7:39, 8:29, 9:47, 13:37, 16:20, 18:07, 19:08
sobota, niedziela
9:49, 17:09, 19:08

Złotoryja, Szpital

poniedziałek – piątek
7:40, 8:30, 9:48, 13:38, 16;21, 18:08, 19:09
sobota, niedziela
9:50, 17:10, 19:09

Legenda: 1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty

7 - kuruje w niedzielę

d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

1 2 P R Z E J A Z D Ó W W C E N I E 1 0

T Y L K O W K A R N E C I E dostępnym u kierowcy

© 2016 All Rights Reserved.